WSM, ứng dụng trên di động
Quản lý công việc mọi lúc, mọi nơi.
Landing page iphone1 Landing page iphone2
Tính năng chính
Icon time

Quản lý timesheet

Cho phép nhân viên theo dõi trực quan và tiện lợi dữ liệu timesheet đi làm hàng ngày của mình, hoặc timesheet của nhân viên mà mình quản lý dựa vào dữ liệu checkin và checkout hàng ngày trong tháng.

Timekeeping

Thống kê dữ liệu chấm công

Cung cấp chức năng thống kê số ngày nghỉ, số lần tính phạt, số lần đi trễ/về sớm, thông tin về ngày phép thường niên và các dữ liệu liên quan đến chấm công cho nhân viên và quản lý.

Form request

Quản lý form request

Cung cấp chức năng tạo và quản lý các form xin nghỉ, làm thêm ngoài giờ và đi trễ/về sớm một cách nhanh chóng và đơn giản.

Cách hoạt động?
S*WSM, ứng dụng quản lý chấm công giúp nhân viên có thể quản lý thời gian check-in, check-out, quản lý ngày nghỉ cũng như thời gian OT
Khám phá dịch vụ